Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

SV 984/08 Ob-6998/08 , Stran 2908
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 984/08 z dne 7. 8. 2008, se ustanovi hipoteka na stanovanju št. 31 v izmeri 62,80 m2, v šestem nadstropju in s kletnim prostorom št. 31 v kleti, vse v stavbi z naslovom Ulica Gorenjskega odreda 6, 4000 Kranj, ki stoji na parc. št. 148/2 (254 ES), vl. št. 342, k.o. Huje, Zemljiška knjiga Okrajnega sodišča v Kranju, in je last kreditojemalca in zastavitelja Shizuko Pečnik, Ulica Gorenjskega odreda 6, 4000 Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 2005, sklenjene z Ayo Pečnik ter Tatjano Fele, kot prodajalcema. Hipoteka se ustanovi v korist kreditodajalke Posojilnice Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf/Bilčovs 33 A, 9072 Ludmannsdorf, Avstrija, identifikacijska številka 1868063, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, s pripadki, katere zadnji obrok zapade v plačilo 31. 8. 2023 oziroma v primeru predčasne zapadlosti kredita v skladu z določbami hipotekarne kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti