Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3616. Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik, stran 11709.

Na podlagi 48.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša merila za doseganje naziva prvak oziroma vrhunski glasbenik zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture na delovnih mestih dramski igralec, priznani dramski igralec, operni pevec solist, priznani operni pevec solist, baletni plesalec solist, priznani baletni plesalec solist, orkestrski glasbenik, priznani orkestrski glasbenik ter drugih instrumentalnih glasbenikov, ki so zaposleni v javnih zavodih.
(2) Izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva ugotavljajo umetniški vodje javnih zavodov s področja kulture na podlagi meril, določenih s tem pravilnikom.
(3) Za pridobitev naziva prvak in vrhunski glasbenik se lahko uveljavlja le pridobljene nagrade in priznanja ter umetniške dosežke, ki še niso bili upoštevani pri zasedbi delovnih mest priznanih ustvarjalcev.
2. člen
(1) Naziv prvak v dramskem in lutkovnem gledališču podeljuje vodstvo javnega zavoda nosilcu svojega repertoarja, ki zadostuje merilom za pridobitev naziva, na podlagi individualnih umetniških dosežkov.
(2) Naziv se podeljuje igralcem, zaposlenim na delovnem mestu priznani dramski igralec, in igralcem, zaposlenim na delovnem mestu dramski igralec.
(3) Naziv prvak se podeljuje za obdobje petih let.
(4) Naziv prvak se podeli igralcu iz drugega odstavka tega člena, ki v obdobju zadnjih petih let od podanega predloga za pridobitev naziva zbere 300 točk.
(5) Točke igralec pridobiva z nagradami in priznanji s področja gledališča, filma, umetniških programov s področja televizije in radijske igre in z umetniškimi dosežki.
(6) Igralec za posamezne nagrade in priznanja pridobi naslednje število točk:
1. najvišje nagrade in priznanja svetovnega     100–300,
merila, ki se podeljujejo na nadnacionalni
ravni
2. druga mednarodna priznanja in nagrade       10–100,
3. nacionalne nagrade in priznanja za umetniške      –
dosežke:
   – Prešernova nagrada               300,
   – Borštnikov prstan                200,
   – nagrada Prešernovega sklada           150,
   – Župančičeva nagrada za življenjsko       100,
   delo
   – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo     100,
   – Borštnikova nagrada za igro           100,
   – nagrada Združenja dramskih umetnikov      100,
   Slovenije za življenjsko delo (Marija
   Vera)
   – Severjeva nagrada za igralske          70,
   stvaritve v poklicnih gledališčih
   – Župančičeva nagrada               50,
   – Glazerjeva nagrada                50,
   – nagrada Združenja dramskih umetnikov       40,
   Slovenije za umetniške dosežke
   – nagrada za igro in animacijo na         30,
   bienalu lutkovnih ustvarjalcev
   – Borštnikova nagrada občinstva          30,
   – igralska nagrada na Tednu slovenske       30,
   drame
   – nagrada Žlahtni komedijant            30,
   – nagrada Vesna za igro              30,
   – festivalske nagrade               30,
   – Stopova nagrada za igralca leta         20,
   – nagrada Viktor za igralske dosežke v       20,
   umetniških programih televizije
   – Dnevnikova nagrada Mestnega gledališča      20,
   ljubljanskega
   – udeležbe pri skupinskih nagradah         10,
   – interne nagrade v skladu s statuti        10.
   zavodov
(7) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(8) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v šestem odstavku tega člena. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(9) Igralec za posamezne umetniške dosežke pridobi naslednje število točk:
   – univerzitetna habilitacija             30,
  – uveljavitev umetnika v tujini kot         90,
  stalnega sodelavca v gledaliških
  institucijah z nacionalnim ali
  primerljivim statusom
  – zelo zahtevne umetniške kreacije na     vsaka 30,
  gledališkem področju v matični hiši v
  zadnjih petih letih – vloga s pozitivno
  oceno umetniškega vodje
  – zahtevne umetniške kreacije na        vsaka 20.
  gledališkem področju v matični hiši v
  zadnjih petih letih – vloga s pozitivno
  oceno umetniškega vodje
3. člen
(1) Naziv prvak v baletnem gledališču podeljuje vodstvo javnega zavoda nosilcu svojega repertoarja, ki zadostuje merilom za pridobitev naziva.
(2) Naziv se podeljuje baletnim plesalcem, zaposlenim na delovnem mestu priznani baletni plesalec solist, in baletnim plesalcem, zaposlenim na delovnem mestu baletni plesalec solist.
(3) Naziv prvak se podeljuje za obdobje petih let.
(4) Naziv prvak se podeli baletnemu plesalcu iz drugega odstavka tega člena, ki v obdobju zadnjih pet let od podanega predloga za pridobitev naziva zbere najmanj 300 točk.
(5) Točke baletni solist pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in z umetniškimi dosežki.
(6) Baletni plesalec za posamezne nagrade in priznanja pridobi naslednje število točk:
1. najvišje nagrade in priznanja svetovnega     100–300,
merila, ki se podeljujejo na nadnacionalni
ravni
2. druga mednarodna priznanja in nagrade       10–100,
3. nacionalne nagrade in priznanja za           –
umetniške dosežke:
  – Prešernova nagrada                300,
  – nagrada Prešernovega sklada            150,
  – Župančičeva nagrada za življenjsko delo      100,
  – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo      100,
  – nagrada Društva baletnih umetnikov        100,
  Slovenije za življenjsko delo
  – Župančičeva nagrada                50,
  – Glazerjeva nagrada                 50,
  – nagrada Društva baletnih umetnikov         40,
  Slovenije za umetniške dosežke
  – udeležbe pri skupinskih nagradah          10,
  – interne nagrade v skladu s statuti         10.
  zavodov
(7) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(8) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami iz šestega odstavka tega člena. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(9) Baletni plesalec pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
   – univerzitetna habilitacija             30,
  – uveljavitev umetnika v tujini kot         100,
  stalnega sodelavca v glasbenih in
  gledaliških institucijah z nacionalnim ali
  primerljivim statusom
  – zahtevne umetniške kreacije na plesnem    vsaka 50.
  področju v matični hiši v zadnjih petih
  letih – vloga s pozitivno oceno
  umetniškega vodje
4. člen
(1) Naziv prvak v opernem gledališču podeljuje vodstvo javnega zavoda nosilcu svojega repertoarja, ki zadostuje merilom za pridobitev naziva.
(2) Naziv se podeljuje opernim pevcem solistom na glasbeno-scenskem področju, zaposlenim v javnih zavodih v Sloveniji ali v njim podobnih institucijah v tujini (operne hiše, gledališča ipd.) na mestu opernega pevca solista vsaj deset let.
(3) Naziv prvak se podeljuje za obdobje pet let.
(4) Naziv prvak se podeli opernemu pevcu iz drugega odstavka tega člena, ki v obdobju zadnjih pet let od podanega predloga za pridobitev naziva zbere najmanj 300 točk.
(5) Točke operni pevec solist pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in z umetniškimi dosežki.
(6) Operni pevec solist za posamezne nagrade in priznanja pridobi naslednje število točk:
1. najvišje nagrade in priznanja svetovnega     100–300,
merila, ki se podeljujejo na nadnacionalni
ravni
2. druga mednarodna priznanja in nagrade       10–100,
3. nacionalne nagrade in priznanja za           –
umetniške dosežke:
  – Prešernova nagrada                300,
  – nagrada Prešernovega sklada            150,
  – Župančičeva nagrada za življenjsko delo      100,
  – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo      100,
  – Bettetova nagrada za življenjsko delo       100,
  – Župančičeva nagrada                50,
  – Glazerjeva nagrada                 50,
  – Bettetova nagrada za umetniške dosežke       40,
  za umetniške dosežke
  – udeležbe pri skupinskih nagradah          10,
  – interne nagrade v skladu s statuti         10.
  zavodov
(7) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(8) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami iz šestega odstavka tega člena. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(9) Operni pevec solist pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
   – univerzitetna habilitacija             30,
  – uveljavitev umetnika v tujini kot         90,
  stalnega sodelavca v gledaliških
  institucijah z nacionalnim ali
  primerljivim statusom
  – zelo zahtevne umetniške kreacije (glavne   vsaka 30,
  ali nosilne vloga) na glasbeno-scenskem
  področju v matični hiši v zadnjih petih
  letih – vloga s pozitivno oceno
  umetniškega vodje
  – zahtevne umetniške kreacije na glasbeno-      20.
  scenskem področju vsaka v matični hiši v
  zadnjih petih letih – vloga s pozitivno
  oceno umetniškega vodje
5. člen
(1) Naziv vrhunski glasbenik na simfoničnem in opernem področju podeljuje vodstvo javnega zavoda nosilcu svojega repertoarja, ki zadostuje merilom za pridobitev naziva.
(2) Naziv se podeljuje instrumentalistom, zaposlenim na delovnih mestih priznani orkestrski glasbenik, instrumentalistom, zaposlenim na delovnem mestu orkestrski glasbenik, ter drugim glasbenikom, zaposlenim v javnih zavodih.
(3) Naziv vrhunski glasbenik se podeljuje za obdobje petih let.
(4) Naziv vrhunski glasbenik se podeli instrumentalistu iz drugega odstavka tega člena, ki v obdobju zadnjih pet let od podanega predloga za pridobitev naziva zbere najmanj 300 točk.
(5) Točke glasbenik pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in z umetniškimi dosežki.
(6) Glasbenik za posamezne nagrade in priznanja pridobi naslednje število točk:
1. najvišje nagrade in priznanja svetovnega     100–300,
merila, ki se podeljujejo na nadnacionalni
ravni
2. druga mednarodna priznanja in nagrade       10–100,
3. nacionalne nagrade in priznanja za           –
umetniške dosežke:
  – Prešernova nagrada                300,
  – nagrada Prešernovega sklada            150,
  – Župančičeva nagrada za življenjsko delo      100,
  – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo      100,
  – Bettetova nagrada za življenjsko delo       100,
  – Župančičeva nagrada                50,
  – Glazerjeva nagrada                 50,
  – Bettetova nagrada za umetniške dosežke       40,
  za umetniške dosežke
  – udeležbe pri skupinskih nagradah          10,
  – interne nagrade v skladu s statuti         10.
  zavodov
(7) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(8) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami iz šestega odstavka tega člena. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(9) Glasbenik pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
   – univerzitetna habilitacija             30,
  – uveljavitev umetnika v tujini kot         90,
  stalnega sodelavca v gledaliških
  institucijah z nacionalnim ali
  primerljivim statusom
  – zelo zahtevne umetniške poustvaritve na   vsaka 30,
  glasbenem ali glasbeno-scenskem področju z
  matičnim orkestrom v zadnjih petih letih –
  vloga s pozitivno oceno umetniškega vodje
  – zahtevne umetniške poustvaritve na      vsaka 20.
  glasbenem ali glasbeno-scenskem področju z
  matičnim orkestrom v zadnjih petih letih –
  vloga s pozitivno oceno umetniškega vodje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Zaposleni, ki so pridobili strokovni naziv prvak v skladu z Merili za določitev strokovnega naziva prvak (Uradni list RS, št. 57/96), obdržijo ta naziv do izteka obdobja, za katerega so ga pridobili.
7. člen
Postopki za pridobitev naziva prvak ali vrhunski glasbenik, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Meril za določitev strokovnega naziva prvak (Uradni list RS, št. 57/96), najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila za določitev strokovnega naziva prvak (Uradni list RS, št. 57/96).
9. člen
Javni zavodi, v katerih se lahko podelijo nazivi prvakov ali vrhunskih glasbenikov, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika določijo postopke in roke za ugotavljanje doseganja pogojev za naziv prvak ali vrhunski glasbenik.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2008/6
Ljubljana, dne 5. avgusta 2008
EVA 2008-3511-0035
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti