Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2482. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

2483. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020

MINISTRSTVA

2462. Pravilnik o določitvi usklajenih kazalnikov tveganja zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev
2463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
2465. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Mathema Art
2484. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2466. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih
2467. Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov
2468. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2019

OBČINE

Ilirska Bistrica

2469. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica

Laško

2470. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Sedraž v eni volilni enoti in Krajevne skupnosti Jurklošter v treh volilnih enotah

Majšperk

2471. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza Haloških občin”

Podčetrtek

2472. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2473. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2474. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2475. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2476. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Sveti Jurij ob Ščavnici

2477. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno obrtno cono Grabonoš
2478. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šmarje pri Jelšah

2479. Spremembe Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2480. Razveljavitev obvezne razlage 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del

Šmarješke Toplice

2481. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti