Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2465. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Mathema Art, stran 6737.

  
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova Mathema Art na zahtevo notarja Milana Dolgana, Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, z dne 2. 4. 2019 naslednjo
O D L O Č B O 
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Mathema Art, ki sta jo ustanovila ustanovitelja zavod MATHEMA, zavod za popularizacijo matematike, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana in Mateja Budin, Vrhovci, Cesta X 45, 1000 Ljubljana, o čemer je notar Milan Dolgan, Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, izdal notarski zapis z opr. št. SV 133/19 z dne 15. 3. 2019.
Št. 0140-530/2019/3
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-3340-0006
Mag. Zoran Poznič 
minister 
za kulturo