Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

VL 57478/2019 Os-2883/19, Stran 1885
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast., po odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Rumenu Parvanov Veselinov, Jk. Nadejda 3 Bl. 304, Bg 1229 Sofia, Bolgarija, ki ga zastopa zak. zast. Matevž Jarc – odvetnik, Komenskega ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 1.217,43 EUR, sklenilo:
Dolžniku Rumenu Parvanov Veselinov, Jk. Nadejda 3 Bl. 304, Bg 1229 Sofia, Bolgarija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matevž Jarc, Komenskega ulica 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2019