Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

P 224/2019 Os-2779/19, Stran 1885
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjani Krajnc Prah v pravdni zadevi tožeče stranke Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju, zoper toženo stranko Ernesta Janžovnik, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi plačila 196,84 EUR s pp, dne 15. julija 2019 sklenilo:
Odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje, ki je bil s sklepom opr. št. P 224/2019 z dne 27. 6. 2019 postavljen za začasnega zastopnika toženi stranki Ernestu Janžovniku, Stanetova ulica 22, Celje, se razreši.
Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi odvetnica Aleksandra Emeršič, Cesta v gaj 54, Polzela.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 7. 2019