Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

III D 3202/2018 Os-2813/19, Stran 1886
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Slavku Pahiću, sinu Franja Pahića, roj. 11. 8. 1940, umrl 9. 10. 2018, nazadnje stanujoč na naslovu Ob žici 1, Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti vdovec. Potomcev ni zapustil. Sodišče ne razpolaga s podatki o sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči II. dednega reda (starši zapustnika-sodišče razpolaga zgolj s podatkom, da bi naj zap. oče Franjo Pahić izginil med 2. svetovno vojno, mati zapustnika Milica Pahić pa bi naj umrla pred vsaj 20 leti, podatkov o zapustnikovih bratuh in sestrah sodišče nima) in kot dediči III. dednega reda (dedi in babice, njihovi potomci oziroma strici in tete ter bratranci in sestrične ...).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2019