Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

D 316/2013 Os-2812/19, Stran 1886
Zapuščinska zadeva: po pok. Antonu Stepanu, pok. Antona, roj. dne 1. 6. 1889, nazadnje stanujočem Rožar 13, Črni Kal, ki je umrl dne 21. 1. 1972.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da so do dedovanja zapustnikovega premoženja upravičeni zapustnikova sinova Aldo in Silvo Stepan, zapustnikova hči Maria Della Valle, zapustnikovi vnuki David Stepan, Tatjana Česenj in Roman Stepan, zapustnikova snaha Ivana Stepan ter dediči po pok. zapustnikovi snahi Clari Stepan, nazadnje stanujoči v Avstraliji, ki pa sodišču niso vsi znani.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 8. 2019