Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

D 86/2019 Os-2646/19, Stran 1885
Pri Okrajnem sodišču v Celju teče zapuščinski postopek po pok. Alojziju Jakulinu, sinu Blaža, rojenem 10. 4. 1935, vdovcu, umrlem 7. 1. 2019, nazadnje stanujočem Na otoku 10, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil. Zakoniti dediči I. dednega reda so se dedovanju odpovedali. Tisti, ki pridejo v poštev kot zakoniti dediči II. dednega reda (starši oziroma njihovi potomci, zapustnikovi bratje in sestre oziroma njihovi potomci, zapustnikovi nečaki in nečakinje) sodišču niso znani.
Zato s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, da se sodišču priglasijo v enem letu od objave tega oklica na spletni strani in oglasni deski sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zapuščinsko obravnavo zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2019