Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

0293 I 10/2017 Os-2776/19, Stran 1884
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Špiler, Hardackerstrasse 3, Siggenthal Station, ki ga zastopa zak. zast. Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško, zaradi izterjave 322.223,38 EUR s pp, sklenilo:
Sodnemu cenilcu gozdne stroke Milošu Brinovcu, Stolovnik 24, Brestanica, davčna številka 77369416, se za podano izvedeniško mnenje o vrednosti nepremičnin odobri nagrada in nadomestilo za stroške v skupnem znesku 303,60 EUR, in sicer:
– za pregled gradiva, pridobitev podatkov, priprava posnetkov, vpogled in ogled: 46,00 EUR,
– za prihod na ogled: 46,00 EUR,
– za izdelavo poročila: 184,00 EUR,
– ostali materialni stroški: 27,60 EUR.
Od predlaganega celotnega izplačila je potrebno obračunati in plačati:
– 8,85 % prispevka PIZ 26,87 EUR,
– 0,53 % prisp. za ZZ 1,61 EUR.
Sodni izvedenec ni zavezanec za DDV.
Plačilo skupnega zneska (vključno s prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) izvrši finančno računovodska služba sodišča iz založenega predujma upnika.
Neto znesek osebnega prejemka se nakaže na osebni račun sodnega izvedenca pri banki NLB d.d. številka SI56 0315 5100 0031 418 pri SKB banki d.d.
Davek od osebnih prejemkov (akontacija dohodnine) ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa se nakažeta na ustrezna računa.
Plačilo se izvede po pravnomočnosti tega sklepa.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 8. 2019