Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

D 191/1898 Os-3357/18, Stran 1886
Zapuščinska zadeva: po pok. Vodopivec Antonu, sinu Ivana, roj. dne 8. 1. 1851, nazadnje stanujočem v Ospu 70, Črni Kal, ki je umrl dne 18. 1. 1898.
Iščejo se dediči po zapustnikovih otrocih: Vodopivec Ivanu, V. Antonu, V. Lovrencu ter hčerkah Mariji in Uršuli, rojenih Vodopivec.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2018