Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

N 29/2019 Os-2816/19, Stran 1887
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešanega Josipa Korena za mrtvega.
Po znanih podatkih je pogrešani sin Neže in Antona Korena. Rojen je bil (kot Jožef) 5. 2. 1866 v Šturmih št. 81. V zemljiško knjigo je bila, osebna služnost v njegovo korist, vknjižena na podlagi daritvene in prodajne pogodbe z dne 24. 3. 1893. Iz navedene listine je razvidno, da je njegov oče sinu Simonu Korenu podaril vse svoje premično in nepremično premoženje. Ostalim otrokom, to je Josipu (Jožefu), Mariji, Luciji in Petru Korenu pa je daroval denarne zneske in dogovoril služnosti stanovanja v kamri nad kuhinjo. Drugi podatki o pogrešanem niso znani.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseben primer, zastopal Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Tolminu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 8. 2019