Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

2479. Spremembe Statuta Občine Šmarje pri Jelšah, stran 6762.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 6. redni seji 29. 8. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Občine Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Statutu Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) se v drugem odstavku 1. člena in v sedmi alineji 2. člena številka »12« nadomesti s številko »15«.
2. člen 
V 36. členu se v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine.«
3. člen 
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0005/2019-7
Šmarje pri Jelšah, dne 29. avgusta 2019
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš