Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

P 73/2017 Os-2771/19, Stran 1884
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Janji Ipavec v pravdni zadevi tožeče stranke Miha Jenko, Podgraje 5, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa Rok Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici, zoper toženo stranko: 1. Jose Luis Jaksetič Meza, Av. Alfonso Ugarte 1454 DPTO, 202-Brena, Republika Peru in 2. Cristhian Estoian Jaksetič Meza, Av. Alfonso Ugarte 1454 DPTO, 202-Brena, Republika Peru, zaradi plačila iz naslova vlaganj, pcto. 29.223,90 EUR s pp, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom z dne 13. 8. 2019 prvemu in drugemu tožencu, ki sta v tujini, nimata pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se jima ni mogla opraviti vročitev, postavilo začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik je odvetnik Milan Volk, Bazoviška ulica 19, 6250 Ilirska Bistrica.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal prvega in drugega toženca vse dotlej, dokler prvi ali drugi toženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 13. 8. 2019