Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

D 307/2016 Os-2796/19, Stran 1886
Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski postopek po pokojni Poje Heleni, roj. Barac, hčerki Antona, roj. 18. 3. 1875, drž. bivše FLRJ, nazadnje stanujoči Ribjek 4, umrli 21. 5. 1956 ravno tam. Njeno dodatno zapuščino predstavlja le solastninski delež na zemljišču Agrarne skupnosti Ribjek.
Zakoniti dediči pokojne Poje Helene so tudi njena hčerka Gold Marija, njen vnuk Poje Anton in njena vnukinja Štimac Apolonija. O njih sodišče nima praktično nobenih podatkov. Še to ni jasno, ali so sploh še živi.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva dediče Gold Marijo, Poje Antona in Štimac Apolonijo oziroma njihove dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju, Zakonom o ponovni vzpostaviti agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ter Zakonom o agrarnih skupnostih.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 8. 2019