Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

0293 I 10/2017 Os-2777/19, Stran 1884
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, matična št. 5860571000, davčna št. 91132550, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Špiler, EMŠO 0804951500676, Hardackerstrasse 3, Siggenthal Station, ki ga zastopa zak. zast. Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško, zaradi izterjave 322.223,38 EUR, sklenilo:
Sodnemu izvedencu Mihaelu Ogorevcu, Lamutova ulica 9, Brežice, davčna številka 12245259, se za opravljeno izvedensko delo odmeri nagrada in nadomestilo za stroške v skupnem znesku 568,10 EUR, in sicer:
– zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije: 46,00 EUR,
– za preglede oziroma oglede: 46,00 EUR,
– za izdelavo cenitve: 414,00 EUR,
– ostali materialni stroški: 62,10 EUR.
Sodni izvedenec/cenilec ni zavezanec za DDV.
Izplačilo nagrade in nadomestila stroškov v skupni višini 568,10 EUR izvrši finančno računovodska služba iz sredstev založenega predujma v roku 30 dni po prejemu računa sodnega izvedenca/cenilca, ki ga mora sodni izvedenec/cenilec sodišču predložiti v roku 15 dni od prejema tega sklepa in ki mora biti usklajen s tem sklepom, na poslovni račun sodnega izvedenca/cenilca št. 0315-7100-1024-212 pri SKB banki d.d.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 8. 2019