Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019

Kazalo

N 17/2019 Os-2787/19, Stran 1887
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagatelja Roka Slaček, Južna cesta 100/b, 6310 Izola, in nasprotnega udeleženca Antona Lavrenčič, sina Antona, Skopo 41, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja Roka Slačka, Južna cesta 100/b, 6310 Izola, naj bi bil pogrešani Anton Lavrenčič že prav gotovo mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva minilo že več kot 121 let. Pogrešani nasprotni udeleženec naj bi bil kot solastnik vpisan pri nepremičninah v k.o. 2431-Skopo na podlagi sklepa o dedovanju z dne 20. 2. 1922 (zadeva opr. št. A 146/1919). Iz označbe zapuščinske zadeve opr. št. A 146/1919 naj bi bilo razvidno, da naj bi pogrešani dedoval nepremičnine leta 1919, s tem, da v zemljiški knjigi naj ne bi bila zabeležena njegova mladoletnost, kar naj bi pomenilo, da je bil leta 1919 star najmanj 21 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 7. 2019