Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

3726. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
3727. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja
3728. Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji
3729. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih
3730. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
3731. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini
3732. Pravilnik o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
3733. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila
3734. Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom
3735. Pravilnik o strokovnem izpitu za farmacevtskega nadzornika
3736. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3737. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih članov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3738. Dogovor o izvedbi 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

OBČINE

Ivančna Gorica

3739. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Šentvid pri Stični – kanalizacija« v Občini Ivančna Gorica

Novo mesto

3740. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti

Sevnica

3741. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt

Slovenska Bistrica

3742. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska pozidava Fošt v Keblju

Šentjur

3743. Javno naznanilo s katerim obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)

Škofljica

3744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2008

Tabor

3745. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Tabor – jug
3746. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Tabor in poteku njihove nadaljnje priprave

POPRAVKI

3747. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti