Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

SV 389/08 Ob-7195/08 , Stran 3043
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 389/08, so bile nepremičnine z ident. št. 2589-480-1, k.o. Plavje, 2589-480-2, k.o. Plavje, 2589-480-3, k.o. Plavje, 2589-480-4, k.o. Plavje, 2589-480-5, k.o. Plavje, vse v stavbi na naslovu Plavje 85a, stoječi na parc. št. 923/5 k.o. Plavje, last Europea International d.o.o., matična številka 1858050, Ulica Proletarskih brigad 14, 6310 Izola, do celote zastavljene v korist banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 250.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,250% letno in je spremenljiva, ki znaša dne 27. 8. 2008 7,218%-letno, s končnim rokom zapadlosti celotne terjatve v plačilo 1. 9. 2010 in z možnostjo predčasnega odpoklica, z zamudnimi obrestmi in stroški ter ostalimi pogoji plačila, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe številka 5556/0000477 in sporazuma o ustanovitvi hipoteke po 142. členu Stvarnopravnega zakonika notarke Luin Janje iz Kopra, opr. št. SV 389/08 z dne 1. 9. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti