Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7151/08 , Stran 3037
Na osnovi petega odstavka 320. člena ZGD-1 in 43. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, uprava družbe objavlja Ugotovitve posebnega revizorja o določenih poslih družbe Menina d.d., ki jih je prejela od AGC Consultatio d.o.o., Ljubljana, dne 27. 8. 2008, v skladu s sklepom 13. skupščine družbe Menina, d.d. z dne 16. 8. 2006. Ugotovitve postopkov preveritve so namenjene delničarjem družbe Menina d.d. in se jih lahko uporablja samo v tem kontekstu in v tem obsegu. Podrobnejšo razlago poslov delničarji lahko preberejo v Posebnem revizorjevem poročilu o določenih poslih družbe Menina d.d., ki se nahaja na sedežu družbe. Ugotovitve so navedene v istem vrstnem redu kot v sklepu 13. skupščine z dne 16. 8. 2006. 1. Dne 7. 9. 2004 je Menina d.d. nakazala Maksimi holding d.d. 10% avans za nakup delnic. Dne 16. 9. 2004 je Maksima holding d.d. vrnila Menini d.d. prejeti avans v enaki višini. Menina d.d. je dne 14. 10. 2004 izplačala Maksimi holdingu d.d. dividende po sklepu skupščine. Dokumentov o danih oziroma prejetih jamstvih nismo pridobili. 2. V letih 2004 do 2006 je Menina d.d. zaračunala Menina Ruma d.o.o. za 199.989 € storitev, materiala in blaga in zato prejela 169.641 € plačil. Menina d.d. je pri Menina Ruma d.o.o. kupovala lesene plošče različnih dimenzij in kvalitet. Nepravilnosti ali neobičajnega poslovanja nismo zasledili. 3. Pri družbi MCL d.o.o. je Menina d.d. v preverjenem obdobju kupila za 631.746,24 SIT materiala in blaga. Vse obveznosti so bile poravnane. MCL d.o.o. je pri Menina d.d. naročil za 846.220,42 SIT storitev. Od tega je bilo v preverjenem obdobju plačano 761.308,11 SIT. Poleg tega je Menina d.d. v tem obdobju izplačala dividende. V pregledanem obdobju nismo zaznali neobičajnega poslovanja. 4. Izplačana posojila članu uprave v višini 34.210.700,00 SIT so bila odobrena s strani nadzornega sveta 23. 12. 2004. Izplačila so bila narejena pred tem datumom. Ugotovili smo, da je bilo 15.878.000,00 SIT porabljeno za nakup delnic Menine d.d. od fizičnih oseb. 5. Član nadzornega sveta, ki je zaposlen v Menina d.d. je poleg plače prejel s strani družbe posojilo in sejnine v skladu s pravili. Druga dva člana nadzornega sveta sta s strani družbe Menina d.d. prejemala le sejnine. 6. Poslovanje z lastnimi delnicami je razvidno iz spodnje tabele: (Stanja vrednosti lastnih delnic konec leta 1999, 2000 in 2001 so revalorizirana.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri letu 2006 se stanje nanaša na dan 16. 8. 2006 7. Iz pregledanega poslovanja ni razvidno, da bi družba financirala omenjene kupce lastnih delnic. 8. Iz prometa najetih revolving kreditov lahko ugotovimo, da so bili aktivirani v času izplačila mesečnih plač in poravnave obveznosti do dobaviteljev. 9. Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da v pregledanem obdobju družba Menina d.d. ni sklepala kreditnih pogodb z banko LHB Frankfurt. 10. V pregledanem času je Menina d.d. zaračunala družbi Haj d.o.o. za 51.878,76 SIT storitev in na tej osnovi prejela 12.000 SIT plačil. 11. Poslovanje Menina d.d. z Menina Ruma je v točki 2, s Haj d.o.o. v točki 10 teh ugotovitev. Menina d.d. je v zahtevanem obdobju naročila MIP Group d.o.o. za 9.704.989,30 SIT storitev in zato plačala 9.633.439,30 SIT. V istem obdobju je Menina d.d. dobavila MIP Group-u d.o.o. za 53.561.263,58 SIT blaga in storitev in za to prejela 43.535.425,70 SIT. Menina d.d. je MIP Group d.o.o. odobrila posojilo v skupni višini 3.885.000,00 SIT, ki ga je družba v celoti vrnila. Menina d.d. je v tem obdobju postala 100% lastnica MIP Group s konverzijo terjatve v kapital. 12. Na osnovi pregledane dokumentacije nismo ugotovili, da bi družba Menina d.d. na osnovi terjatev odobrila posojila svojim kupcem. 13. Dne 1. 3. 2003 je družba na osnovi sklepa uprave naredila dokončni odpis terjatev v višini 4.986.032,90 SIT. Dne 31. 12. 2003 so se na podlagi sklepa uprave dokončno odpisale naslednje terjatve v višini 33.403.131,70 SIT. V letu 2004 družba ni odpisovala terjatev, oblikovala pa je popravke vrednosti terjatev. V letu 2005 je družba na podlagi Predloga za odpis terjatev na dan 31. 12. 2005 dokončno odpisala terjatve v višini 22.200.512,90 SIT. V letu 2006 do 16. 8. 2006 ni bilo odpisov terjatev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti