Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

SV 510/08 Ob-7177/08 , Stran 3042
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 510/08 z dne 12. 8. 2008, je bilo stanovanje št. 2, v skupni izmeri 50,74 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe ident. št. 78, stoječe na parc. št. 3234/4, vpisani v vl. št. 480, k.o. Hrpelje, sedaj last zastaviteljice Rulic Angeline, Cesta na Markovec 13, Koper, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo št. 46600-272-91, sklenjeno dne 21. 10. 1991, med Občino Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in Kocjan Branko ter aneksa št. 1 k citirani kupoprodajni pogodbi o prodaji zgoraj navedenega stanovanja z dne 30. 7. 2008, med Občino Hrpelje Kozina, Reška cesta 14, Kozina in Kocjan Branko, Ulica Vojke Šmuc 11, Koper ter prodajno pogodbo z dne 30. 7. 2008, med Branko Kocjan, Ulica Vojke Šmuc 11, Koper in Rulic Angelino, kot kupovalko, Cesta na Markovec 13, Koper, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 106.000,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti