Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7135/08 , Stran 3029
1. Predmet prodaje: – cestno čistilno vozilo, – znamka: Schmidt Cleango, – model: Compact S 41C-4200, – leto izdelave: 1998, – moč motorja: 100 Kw, – prostornina: 4.164 ccm, – vrsta motorja: dizelski, – masa stroja: ca. 5.240 kg, – oblika-namen: pometalni stroj. 2. Izhodiščna cena: 6.418,00 EUR. 3. Cestno čistilno vozilo bo prodajalec prodal najugodnejšemu ponudniku brez kasnejših ugovorov, po načelu: »videno – kupljeno«. 4. Postopek bo vodil sektor javnih služb varstva okolja. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Aleksander Jelenič, tel. 041/629-473, elektronski naslov: aleksander.jelenic@okoljepiran.si. 5. Ponudbene morajo biti dostavljene pisno v zaprtih ovojnicah z vidno oznako » Ponudba – za nakup čistilnega vozila – Ne odpiraj«, na sedež prodajalca Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, najkasneje do 17. 9. 2008, do 13. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačani varščini v višini 10% izhodiščne cene na račun prodajalca št. TRR 10100-0032414679 pri Banki Koper d.d. 7. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zdržati varščino ponudnika, ki v 15 dneh ne podpiše pogodbe ali v 8 dneh ne plača celotne kupnine. 8. Izbrani kupec je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 10. Vsa ostala dokumentacija je dosegljiva pri kontaktni osebi Aleksander Jelenič, tel. 041/629-473, elektronski naslov: aleksander.jelenic@okoljepiran.si Ogled cestnega čistilnega vozila je dne 12. 9. 2008 ob 12. uri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti