Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2286. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDU-UPB1)
2287. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB3)
2288. Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2289. Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012

MINISTRSTVA

2290. Pravilnik o postopku in načinu slovesnega dejanja podaje prisege
2291. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja KUHAR
2292. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja NATAKAR
2293. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIK OPERATER oziroma TEHNIK MEHATRONIKE
2294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja ELEKTRIKAR ELEKTRONIK
2295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja ELEKTRIKAR ENERGETIK
2296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ELEKTRIKAR ENERGETIK (dualna organizacija)
2297. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
2298. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
2299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2300. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)

OBČINE

Ajdovščina

2301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje

Beltinci

2302. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Beltinci

Bovec

2303. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Bovec

Dolenjske Toplice

2304. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
2305. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
2306. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah

Hodoš

2307. Poslovnik Občinskega sveta Občine Hodoš
2308. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev

Koper

2309. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – Območje A
2310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra«

Kostanjevica na Krki

2311. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v letu 2007
2312. Sklep o določitvi subvencije iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki k ceni storitve pomoč na domu v letu 2007

Ljubljana

2313. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana

Medvode

2314. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2007
2315. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2008

Murska Sobota

2316. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podčetrtek

2317. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2006
2318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
2319. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
2320. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Poljčane

2321. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij
2322. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
2323. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane

Ravne na Koroškem

2324. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007

Razkrižje

2325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2006
2326. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
2327. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje
2328. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
2329. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Razkrižje v letu 2007

Rogaška Slatina

2330. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
2331. Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina
2332. Odlok o spremembi Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina
2333. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
2334. Odlok o spremembi Odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Rogaška Slatina
2335. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina
2336. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina
2337. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
2338. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Semič

2339. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2006

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

2340. Razpis drugega kroga nadomestnih volitev za župana

Šmartno pri Litiji

2341. Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje Šmartno sever – Jeze
2342. Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje Šmartno jug – del
2343. Sklep o ceni priključne takse na sisteme za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji
2344. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007
2345. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2346. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Veržej

2347. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Železniki

2348. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2006
2349. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v Občini Železniki
2351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
2352. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti