Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2297. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, stran 5847.

Na podlagi 30. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUTPG) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 64/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, od katerega se obračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kot letni dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček brez znižanj in olajšav po zakonu, ki ureja dohodnino, zmanjšan za obračunano akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ugotovljen v zadnjem davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.«.
V drugem odstavku se za besedama »šteje dobiček« doda vejica in besedilo »brez olajšav po zakonu, ki ureja dohodnino«.
3. člen
V 5. členu se črta drugi odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-6/2007-04
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2611-0057
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti