Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v Občini Železniki, stran 5929.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS – UPB1) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v občini Železniki (Uradni list RS, št. 24/02) se v 2. členu besedilo »komisija za varovanje naravne in kulturne dediščine« nadomesti z besedilom »komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prenove stavbne dediščine«.
2. člen
Prvi stavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo lastniki stavbne dediščine v Občini Železniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:«.
3. člen
V 5. členu se besedilo »komisija za varovanje naravne in kulturne dediščine« nadomesti z besedilom »komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje prenove stavbne dediščine«.
4. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:
»Komisija pri izboru programov za sofinanciranje upošteva naslednje kriterije in merila:
1. Kategorija spomenika (akt o razglasitvi spomenika in Register kulturne dediščine, INDOK pri MK)
– spomenik državnega pomena       15 točk
– spomenik regionalnega pomena      10 točk
– registrirana dediščina         5 točk
opomba: točke se med seboj ne seštevajo
2. Pomen obnove spomenika za lokalno skupnost (ogroženost spomenika ali dediščine, njena lega, dostopnost javnosti, obnova odstranjuje neustrezne rešitve iz preteklosti)
– obnova je za lokalno skupnost
velikega pomena             15 točk
– obnova je za lokalno skupnost
srednjega pomena             10 točk
– obnova je za lokalno skupnost
manjšega pomena              5 točk
opomba: točke se med seboj ne seštevajo
3. Faza obnove spomenika ali objekta dediščine
– objekt je v končni fazi obnove     15 točk
– objekt je v vmesni fazi obnove     10 točk
– objekt je v začetni fazi obnove     5 točk
opomba: točke se med seboj ne seštevajo
4. Strokovna ocena o ustreznosti predlaganih posegov
– predlagani posegi so strokovno nadpovprečni  15 točk
– predlagani posegi so strokovno povprečni   10 točk
– predlagani posegi so strokovno podpovprečni  5 točk
opomba: točke se med seboj ne seštevajo.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/07-006
Železniki, dne 26. aprila 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti