Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2337. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, stran 5921.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB), 59. ter 68. člena Poslovnika Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 6. redni seji dne 25. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
1. člen
S tem sklepom ustanavlja Občinski svet svoje občasno delovno telo, imenovano Odbor za kmetijstvo.
2. člen
Odbor za kmetijstvo opravlja naslednja dela in naloge:
– daje mnenja in predloge za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti in podeželja v Občini Rogaška Slatina,
– daje mnenja in predloge za dejavnosti občine na področju organizacije in delovanja veterinarske službe ter dejavnosti občine na področju lovstva in ribištva,
– daje mnenja in predloge k aktom, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost,
– daje mnenja in predloge k letnemu naboru ukrepov (po vrstah ukrepov in višini sredstev za posamezni ukrep na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Rogaška Slatina za tekoče leto) na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina,
– pri svojem delovanju daje poudarek sonaravnemu kmetovanju,
– opravlja druge naloge na področju razvoja in ohranjanja kmetijske dejavnosti in podeželja v občini.
3. člen
Odbor za kmetijstvo šteje pet članov, vsaj trije člani odbora se imenujejo izmed občinskih svetnikov. Mandat predsednika in članov traja štiri leta, oziroma do izteka mandata članom občinskega sveta.
4. člen
Predsednika in člane odbora imenuje Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
Predsednik odbora predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo telesa, sklicuje njegove seje in zastopa mnenja, stališča in predloge odbora v občinskem svetu.
Seje delovnega telesa se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev na zahtevo občinskega sveta ali večine članov komisije.
6. člen
Za delo Odbora za kmetijstvo se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
7. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci občinske uprave, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in predlogov drugih odločitev, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2007-16
Rogaška Slatina, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti