Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2291. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja KUHAR, stran 5842.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja KUHAR
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja kuhar in kuhar s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki sta določena s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kuhar (Uradni list RS, št. 82/06) in Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kuhar za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 82/06).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
Izbira učiteljev posameznega vsebinskega sklopa na podlagi določb tega pravilnika je v pristojnosti ravnatelja, pri čemer mora upoštevati izvedbeni kurikul izvajalca izobraževalnega programa.
5. člen
1. Skupne osnove v gostinstvu
Učitelj vsebinskega sklopa skupne osnove v gostinstvu je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije, biologije, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije.
Za razvijanje integriranih ključnih kvalifikacij je učitelj vsebinskega sklopa skupne osnove v gostinstvu lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program veterine, psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege, hotelirstva in turizma, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa skupne osnove v gostinstvu je lahko, kdor:
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik ali gostinski poslovodja.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa skupne osnove v gostinstvu mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
2. Tehnologija pripravljanja jedi
Učitelj vsebinskega sklopa tehnologija pripravljanja jedi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije, biologije, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije.
Za razvijanje integriranih ključnih kvalifikacij je učitelj vsebinskega sklopa tehnologija pripravljanja jedi lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa tehnologija pripravljanja jedi je lahko, kdor:
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik ali gostinski poslovodja.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa tehnologija pripravljanja jedi mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
3. Priprava jedi za redne in izredne obroke
Učitelj vsebinskega sklopa priprava jedi za redne in izredne obroke je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije, biologije, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa priprava jedi za redne in izredne obroke je lahko, kdor:
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik ali gostinski poslovodja.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa priprava jedi za redne in izredne obroke mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
4. Priprava zahtevnejših jedi
Učitelj vsebinskega sklopa priprava zahtevnejših jedi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije, biologije, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije.
Za razvijanje integriranih ključnih kvalifikacij je učitelj vsebinskega sklopa priprava zahtevnejših jedi lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika) ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa ali računalništva in informatike ali kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za učitelja kateregakoli vsebinskega sklopa v tem izobraževalnem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali informatike ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz informatike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa priprava zahtevnejših jedi je lahko, kdor:
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik ali gostinski poslovodja.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa priprava zahtevnejših jedi mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja kuhar in gostinska dela, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2006
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3311-0033
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti