Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2293. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIK OPERATER oziroma TEHNIK MEHATRONIKE, stran 5844.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIK OPERATER oziroma TEHNIK MEHATRONIKE
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja mehatronik operater in v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja tehnik mehatronike, ki sta določena s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mehatronik operater (Uradni list RS, št. 63/05) in Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike (Uradni list RS, št. 82/06).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ali končan javno veljavni izobraževalni program.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
Izbira učiteljev posameznega vsebinskega sklopa na podlagi določb tega pravilnika je v pristojnosti ravnatelja, pri čemer mora upoštevati izvedbeni kurikul izvajalca izobraževalnega programa.
5. člen
1. Tehniško komuniciranje
Učitelj vsebinskega sklopa tehniško komuniciranje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo ali elektrotehnika, metalurgije in materialov, računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike (smer – računalništvo z matematiko), fizike ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, elektrotehnike, metalurške tehnologije, računalništva in informatike, fizikalne merilne tehnike ali organizacije in managementa.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa tehniško komuniciranje je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništva, elektronike ali mehatronike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa tehniško komuniciranje mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja proizvodnje.
2. Proizvodni procesi
Učitelj vsebinskega sklopa proizvodni procesi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo ali elektrotehnika, metalurgije in materialov, računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, elektrotehnike, metalurške tehnologije, računalništva in informatike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa proizvodni procesi je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništva, elektronike ali mehatronike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa proizvodni procesi mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja proizvodnje.
3. Tehnološki procesi
Učitelj vsebinskega sklopa tehnološki procesi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo ali elektrotehnika, metalurgije in materialov, računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, elektrotehnike, metalurške tehnologije, računalništva in informatike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa tehnološki procesi je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništva, elektronike ali mehatronike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa tehnološki procesi mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja proizvodnje.
4. Mehatronika
Učitelj vsebinskega sklopa mehatronika je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo ali elektrotehnika, metalurgije in materialov, računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, elektrotehnike, metalurške tehnologije, računalništva in informatike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa mehatronika je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništva, elektronike ali mehatronike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa mehatronika mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva ali elektrotehnike.
5. Informacijski sistemi
Učitelj vsebinskega sklopa informacijski sistemi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo ali elektrotehnika, metalurgije in materialov, računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, elektrotehnike, metalurške tehnologije, računalništva in informatike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa informacijski sistemi je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništva, elektronike ali mehatronike.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja elektrotehnike ali računalništva.
6. Krmilno regulacijski sistemi
Učitelj vsebinskega sklopa krmilno regulacijski sistemi je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo ali elektrotehnika, metalurgije in materialov, računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva, elektrotehnike, metalurške tehnologije, računalništva in informatike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa krmilno regulacijski sistemi je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja strojništva, elektronike ali mehatronike.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja elektrotehnike ali strojništva.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-63/2006
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2006-3311-0062
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti