Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2300. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), stran 5859.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) in točkama 3.2. ter 5.3.1. Statuta Trgovinske zbornice Slovenije z dne 17. 11. 2006 je Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije na seji dne 25. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
G – Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
50 Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil; trgovina na drobno z motornimi gorivi;
50.1 – trgovina z motornimi vozili;
50.3 – trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50.4 – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50.5 – trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili;
51.1 – posredništvo;
51.2 – trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
51.3 – trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
51.4 – trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
51.5 – trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
51.8 – trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom;
51.9 – druga trgovina na debelo;
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe;
52.1 – trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
52.2 – trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
52.3 – trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52.4 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52.5 – trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52.6 – trgovina na drobno zunaj prodajaln.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement, semena ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (pohištvo, steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču;
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Trgovci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
-------------------------------------------------------------
                      Maksimalna stopnja
-------------------------------------------------------------
TRGOVINA NA DEBELO                     v%
-------------------------------------------------------------
A) Trgovina na debelo s sadjem in              
zelenjavo:                          
-------------------------------------------------------------
1. obstojne vrste sadja in zelenjave:          5,00
jabolka krompir, nedozorele zimske hruške,          
kutina, pesa, korenje, zelena, koleraba,           
čebula, pomaranče, limone, grenivke ipd.           
-------------------------------------------------------------
2. občutljive in pokvarljive vrste sadja         7,00
in zelenjave: marelice, breskve, kaki,            
slive, letne in jesenske hruške, grozdje,          
lubenice, melone, vse vrste zelenjave            
(razen korenovk in gomoljčnic) ipd.             
-------------------------------------------------------------
3. hitro pokvarljive vrste: vse vrste          8,00
jagodičevja, smokve, češnje, sveže gozdne          
gobe ipd.                          
-------------------------------------------------------------
B) Trgovina na debelo z živili:               
-------------------------------------------------------------
1. mesni in mlečni izdelki, mlek o, jajca        2,50
ter izdelki rastlinskega izvora (sojin            
sir, sojini namazi ...), ki imajo podobne          
lastnosti kot mesni in mlečni izdelki            
(razen konzerviranih izdelkov)                
-------------------------------------------------------------
2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...)        1,00
in izdelki iz žitaric                    
-------------------------------------------------------------
3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži           5,00
(sveži in zmrznjeni)                     
-------------------------------------------------------------
4. živilski izdelki v stekleni embalaži         0,50
-------------------------------------------------------------
5. ostali živilski izdelki (tudi v            0,50
konzervah)                          
-------------------------------------------------------------
C) Trgovina na debelo z drugimi izdelki           
široke porabe                        
-------------------------------------------------------------
– drugi izdelki široke porabe              0,50
-------------------------------------------------------------
– zdravila, medicinski ter laboratorijski        2,00
pripomočki in oprema                     
-------------------------------------------------------------
D) Embalaža                         
-------------------------------------------------------------
– steklena                        1,00
-------------------------------------------------------------
– ostala                         0,50
-------------------------------------------------------------
E) Trgovina na debelo z gradbenimi,             
tehničnimi, kemičnimi, keramičnimi              
izdelki, kurivom, pohištvom, nafto in            
plinom:                           
-------------------------------------------------------------
1. gradbeni, sanitarni, instalacijski            
material:                          
-------------------------------------------------------------
– lomljivi izdelki (opeka, strešniki,          2,50
keramični, gradbeni material, ploščice in          
druga gradbena sanitarna keramika,              
betonski izdelki, steklo, siporex)              
-------------------------------------------------------------
– pohištvo                        2,50
-------------------------------------------------------------
– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno,        1,00
lepila, malta, perlit)                    
-------------------------------------------------------------
– ostali gradbeni izdelki (železo,            1,00
izolacijski material za hidro-termo in            
zvočno izolacijo, les)                    
-------------------------------------------------------------
2. barve, laki, lepila, kemični izdelki,         1,00
plastika in plastični izdelki                
-------------------------------------------------------------
3. steklo, porcelan, keramika in izdelki         4,00
iz teh materialov, ipd.                   
-------------------------------------------------------------
4. ostali tehnični izdelki (guma ...)          1,00
-------------------------------------------------------------
5. kurivo:                          
-------------------------------------------------------------
– rjavi premog in briketi                3,00
-------------------------------------------------------------
– lignit                         4,00
-------------------------------------------------------------
– drva                          0,50
-------------------------------------------------------------
6. nafta in naftni derivati               1,00
-------------------------------------------------------------
7. utekočinjen naftni plin                4,00
-------------------------------------------------------------
8. naravni (zemeljski) plin               1,00
-------------------------------------------------------------
9. tehnični plini                    6,00
-------------------------------------------------------------
F) Trgovina na debelo s cvetjem in semeni:          
-------------------------------------------------------------
– rezano cvetje, zelenje                15,00
-------------------------------------------------------------
– lončnice, sadike ipd.                 10,00
-------------------------------------------------------------
– suho cvetje                      3,00
-------------------------------------------------------------
– semena, krmila, žita                  1,50
-------------------------------------------------------------
– semenski krompir, čebulček, česen,           5,00
okrasne čebulice in gomolji                 
-------------------------------------------------------------
G) TRGOVINA NA DEBELO z ekološkimi           10,00
pridelki (vključno dišavnice v lončkih)           
-------------------------------------------------------------
H) Trgovina na debelo s tekstilom            1,00
-------------------------------------------------------------
– TRGOVINA NA DROBNO                     
-------------------------------------------------------------
A) Trgovina na drobn   o z živilskimi           
izdelki:                           
-------------------------------------------------------------
1. sadje in zelenjava                  6,00
-------------------------------------------------------------
2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...)        0,50
-------------------------------------------------------------
– moka                          1,00
-------------------------------------------------------------
– pekovski izdelki                    5,00
-------------------------------------------------------------
– slaščičarski izdelki                  8,00
-------------------------------------------------------------
– konditorski izdelki                  3,50
-------------------------------------------------------------
3. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko,         5,00
jajca ter izdelki rastlinskega izvora            
(sojin sir, sojini namazi ...), ki imajo           
podobne lastnosti kot mesni in mlečni            
izdelki                           
-------------------------------------------------------------
4. ribe, lignji, sipe, morski sadeži           4,00
(sveži in zmrznjeni) razen embaliranih            
-------------------------------------------------------------
5. ostali živilski izdelki                2,00
-------------------------------------------------------------
B) Trgovina na drobno z drugimi izdelki           
široke porabe – neživila                   
-------------------------------------------------------------
– drugi izdelki široke porabe              1,00
-------------------------------------------------------------
– zdravila, medicinski ter laboratorijski        2,00
pripomočki in oprema                     
-------------------------------------------------------------
– svetila, žarnice, posode, kuhinjska          2,00
pomagala, slike, leseni izdelki za              
gospodinjstvo                        
-------------------------------------------------------------
– praznični artikli (novoletni program in        5,00
dekorativa, okraski, pustni – pustne             
maske)                            
-------------------------------------------------------------
– kozmetični izdelki (kreme, mila ...)          2,00
-------------------------------------------------------------
– steklo, porcelan, keramika, sveče           4,00
-------------------------------------------------------------
– izdelki iz ratana in plastike (poletni         5,00
program)                           
-------------------------------------------------------------
C) Trgovina na drobno z gradbenimi,             
tehničnimi, kemičnimi, keramičnimi              
izdelki, kurivom, pohištvom, nafto in            
plinom:                           
-------------------------------------------------------------
1. gradbeni, sanitarni, instalacijski            
material                           
-------------------------------------------------------------
– pohištvo                        2,50
-------------------------------------------------------------
– lomljivi izdelki (opeka, strešniki,          2,50
keramični, gradbeni material, ploščice in          
druga gradbena sanitarna keramika,              
betonski izdelki, steklo, siporex ipd.)           
-------------------------------------------------------------
– parket, laminati, PVC, itison, zaključne        2,00
letve                            
-------------------------------------------------------------
– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno,        1,00
lepila, malta, perlit ipd.)                 
-------------------------------------------------------------
– ostali gradbeni izdelki (železo,            1,00
izolacijski material za hidro-termo in            
zvočno izolacijo, les ipd.)                 
-------------------------------------------------------------
2. barve, laki, lepila, kemični izdelki,         2,00
plastika in plastični izdelki                
-------------------------------------------------------------
3. ostali tehnični izdelki                1,00
-------------------------------------------------------------
4. kurivo                          
-------------------------------------------------------------
– rjavi premog in briketi                3,00
-------------------------------------------------------------
– lignit                         4,00
-------------------------------------------------------------
– drva                          0,50
-------------------------------------------------------------
5. nafta in naftni derivati               2,00
-------------------------------------------------------------
6. utekočinjen naftni plin                6,00
-------------------------------------------------------------
7. naravni (zemeljski) plin               2,00
-------------------------------------------------------------
8. tehnični plin                     2,00
-------------------------------------------------------------
D) Embalaža                         
-------------------------------------------------------------
– steklena                        1,00
-------------------------------------------------------------
– ostala                         0,50
-------------------------------------------------------------
E) Trgovina na drobno s cvetjem in semeni          
-------------------------------------------------------------
– rezano cvetje, zelenje                15,00
-------------------------------------------------------------
– lončnice, sadike                   10,00
-------------------------------------------------------------
– suho cvetje                      3,00
-------------------------------------------------------------
– semena, krmila, žita                  2,00
-------------------------------------------------------------
– semenski krompir, čebulček, česen,           6,00
okrasne čebulice in gomolji                 
-------------------------------------------------------------
F) TRGOVINA NA DROBNO z ekološkimi           10,00
pridelki (vključno dišavnice v lončkih)           
-------------------------------------------------------------
G) TRGOVINA NA DROBNO z živimi živalmi:           
-------------------------------------------------------------
– hišne živali (ptice, morski prašički,         10,00
hrčki ...)                          
-------------------------------------------------------------
– akvarijske ribe                    25,00
-------------------------------------------------------------
– akvarijske in ribniške rastline            10,00
-------------------------------------------------------------
H) Trgovina na drobno s tekstilom,            2,00
vključno s hišnim tekstilom in preprogami          
-------------------------------------------------------------
I) Diskontne in cash & carry prodajalne (v          
diskontnih in cash & carry prodajalnah se          
uporabljajo stopnje, ki so določene za            
prodajo v trgovini na debelo).                
-------------------------------------------------------------
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. maja 2007 dalje.
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
Bojan Papič, univ. dipl. ekon., l.r.
Predsednik
Trgovinske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti