Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki, stran 5930.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, št. 133/03), se v 1. členu besedilo za drugo vejico spremeni tako, da se glasi: »namenjenih sofinanciranju programov humanitarnih in invalidskih dejavnosti«.
2. člen
Besedilo 2. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Občina Železniki bo v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine sofinancirala programe na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti:
– posebne socialne programe, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe socializacije članov,
– rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine),
– programe pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in podobno),
– programe samopomoči, namenjene odpravljanju stisk in težav posameznikov,
– druge programe, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja,
– programe, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.«
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih dejavnosti se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom:
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– javni socialno-varstveni zavodi,
– druga društva in zavodi, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.«
4. člen
Drugi odstavek 4. člena se v celoti črta.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev in ga posreduje občinski upravi. Komisija se pri pripravi predlogov za razdelitev sredstev ravna po kriterijih in merilih, ki jih določa ta pravilnik. O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev s sklepom odloči občinska uprava.
Izvajalci programov bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.«
6. člen
Prvi stavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programa.«
7. člen
8. člen se v celoti črta.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija pri izboru programov za sofinanciranje upošteva naslednje kriterije in merila:
Kriterij                 Št. točk
A) vpliv invalidnosti na socialni
položaj posameznika in njegove družine,
ki se kaže v potrebah po posameznih
socialnih programih in storitvah,
slepota in slabovidnost ter
cerebralna paraliza               30
– paraplegija, multipla skleroza        20
– revmatizem, diabetes, gluhost in
naglušnost                   10
B) zagotavljanje programov izključno
samo za uporabnike s stalnim bivališčem
v Občini Železniki
– DA                      50
– NE                       0
C) število uporabnikov programa
(pri programih, ki se izvajajo na
območju več občin, se upošteva le
število uporabnikov iz Občine
Železniki)                 2 točki
                  na uporabnika,
                   skupaj največ
                      40 točk
Č) program se izvaja na principu
samopomoči in samoorganizacije
uporabnikov
– DA                      10
– NE                       0
D) vključenost prostovoljcev
v program
– od 1 do 5 prostovoljcev            5
– več kot 6 prostovoljcev            10
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/07-007
Železniki, dne 26. aprila 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti