Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2007 z dne 15. 5. 2007

Kazalo

2336. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina, stran 5921.

Na podlagi 223. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 ZP-1 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 6. redni seji dne 25. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/01).
2. člen
Besedilo 14. člena se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»Z globo 31 evrov se kaznuje za prekršek:
– kdor na zahtevo komunalnega nadzornika ali občinskega redarja ne pove osebnih podatkov oziroma mu da napačne podatke,
– kdor se nedostojno vede do komunalnega nadzornika, občinskega redarja ali oseb, ki so udeležene v postopku,
– kdor prepreči komunalnemu nadzorniku ali občinskemu redarju izvrševanje uradne naloge ali ga pri tem ovira,
– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti komunalnega nadzora in občinskega redarstva ali odklanja posredovanje podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razjasnitev določene kršitve.
Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z globo 208 evrov kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik) z globo 104 evrov pa njena odgovorna oseba.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2007-09
Rogaška Slatina, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti