Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998, Kazalo


MINISTRSTVA

1572. Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste
1573. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kronične bolezni dihal perutnine – Mycoplasmosis avium
1574. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje Marekove bolezni – Neurolymphomatosis avium
1575. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nalezljive nekroze trebušne slinavke pri postrveh – Necrosis infectiosa pancreatica salmonis
1576. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nalezljive enzootske šepavosti ovac – Dermatitis interdigitalis infectiosa ovium
1577. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje paratuberkuloze – Paratuberculosis
1578. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje prašičjega respiratornega in reproduktivnega sindroma (PRRS) – Syndroma reproductivum et respiratorium suum
1579. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje šumečega prisada – Gangraena emphysematosa
1580. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje pršičavosti čebel – Acariasis apium
1581. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nozemavosti čebel – Nosemosis apium
1582. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje varooze čebel – Varoosis apium
1583. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vnetja ribjega mehurja pri krapih – Aerocystitis cyprini
1584. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vrtoglavosti postrvi – Myxomatosis salmonis
1585. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega laringotraheitisa pri perutnini – Laryngotracheitis infectiosa avium
1586. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bronhitisa pri perutnini – Bronchitis infectiosa avium
1587. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje epidemičnega tremorja – Encephalomyelitis avium
1588. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje prašičje dizenterije – Dysenteria suum
1589. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klostridijskega enteritisa pujskov (KEP) – Enteritis clostridialis porcellorum
1590. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (GVD) – mukozne bolezni (MB) – Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum
1591. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje garij pri kopitarjih in prežvekovalcih – Scabies: sarcoptiasis equorum, bovum et rupicaprarum, chorioptiasis ovium, psoroptiasis
1645. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
1646. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 13. maja 1997 do 1. aprila 1998 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1592. Poročilo o izidu referendumov za ustanovitev občin in za določitev oziroma spremembo njihovih območij ter za spremembo imen in sedežev občin dne 19. aprila 1998

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1593. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
1594. Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (prečiščeno besedilo)

OBČINE

Beltinci

1595. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Beltinci
1596. Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci

Brezovica

1597. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brezovica

Kranj

1598. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1599. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
1600. Odlok o organiziranju javnega zavoda "Gasilsko reševalna služba" Kranj

Lendava

1605. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice
1606. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Renkovci

Litija

1601. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998
1602. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Litija v najem
1604. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji profitnih stanovanj v lasti Občine Litija v najem

Novo mesto

1607. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998
1608. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998
1609. Sklep o oddaji stavbnih zemljišč

Ravne-Prevalje

1610. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje

Sežana

1611. Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana
1612. Odlok o varovanju lokalnih vodnih virov
1613. Odlok o oddaji službenih stanovanj v najem v Občini Sežana
1614. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – "Sežana center 2" v Sežani
1615. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – "Sežana center 1" v Sežani
1616. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani
1617. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani
1618. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani
1619. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vidmašče, Stara vas v Sežani
1620. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 3 – Pod bolnico v Sežani

Šentjernej

1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1997
1622. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1998

Škofljica

1623. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 1997
1624. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1625. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica

Šmarje pri Jelšah

1626. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Trebnje

1627. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 1997

Turnišče

1628. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1998

Velike Lašče

1629. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Velike Lašče
1630. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Velike Lašče

Videm

1631. Odlok o priznanjih Občine Videm

Vitanje

1632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1997
1633. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1997
1634. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1998
1635. Odlok o spremembi odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje

Vrhnika

1636. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vrhnika za leto 1997
1637. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1998

Zreče

1638. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1997
1639. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998
1640. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
1641. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žalec

1642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec
1643. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4
1644. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Vransko

POPRAVKI

1. Popravek navodila o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti