Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1628. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1998, stran 2697.

Na podlagi 3. člena zakona o finansiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 31. seji dne 23. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Turnišče za leto 1998 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče in račun finansiranja, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 236,645.083,29 SIT, prihodki računa financiranja znašajo 5,000.000 SIT.
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče in računa financiranja znašajo 241,645.083,29 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov                     21,250.000,00 SIT
– socialne transferje                        360.000,00 SIT
– plačila na področju družbenih dejavnosti            69,715.590,00 SIT
– plačila storitev, subvencije in intervencije v gospodarstvu  26,880.000,00 SIT
– druge odhodke                         21,850.000,00 SIT
– odhodke investicijskega značaja                96,570.000,00 SIT
– finančne tokove, oblikovanje rezerv in druge obveznosti     4,919.493,29 SIT
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1998.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 1998.
Št. 3/31-98
Turnišče, dne 23. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti