Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1575. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nalezljive nekroze trebušne slinavke pri postrveh – Necrosis infectiosa pancreatica salmonis, stran 2606.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje nalezljive nekroze trebušne slinavke pri postrveh – Necrosis infectiosa pancreatica salmonis
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila nalezljiva nekroza trebušne slinavke pri postrveh (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se ribe zadržujejo ob robu bazena ali na iztokih, so temno obarvane, imajo izrazito izbuljene oči, včasih jim iz zadnjika visijo sluzasti trakovi; pojavi se lahko velik pogin zaroda.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti Veterinarskemu zavodu Slovenije vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali oziroma trupla poginule živali.
Veterinarski strokovni delavec Veterinarskega zavoda Slovenije, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– omejitev prometa z ribami in ikrami, razen na ledu za konzum;
– redno odstranjevanje poginulih rib;
– dezinfekcijo iker, bazenov, opreme in naprav, ki so prišle v stik z obolelimi ribami in ikrami in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v ribogojnici.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ob kliničnih znakih ugotovi tudi povzročitelj bolezni.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in ko pri novo naseljenih jatah po treh letih ni več kliničnih in pato-anatomskih znakov bolezni, iz rib plemenske velikosti pa ni izoliran povzročitelj.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec Veterinarskega zavoda Slovenije odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-84/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti