Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1608. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998, stran 2675.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 in 70/97), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) ter 18. člena odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998 je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 1. izredni seji dne 30. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998 (v nadaljevanju: odlok) se 2. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1998 obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
– prihodke v višini                4.133,293.049
– odhodke v višini                 4.286,296.161
b) v računu financiranja
– zadolževanje v višini               235,003.112
– odplačilo obveznic Občine NM v višini        82,000.000
Odhodki proračuna v znesku 4.286,296.161 se razporedijo za:
– tekoče obveznosti proračuna           2.455,333.661
– investicijske odhodke              1.749,573.500
– rezerve občine                   28,000.000
– pokrivanje odhodkov iz preteklega leta       53,389.000
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 153,003.112 SIT je primanjkljaj, ki bo skupaj s sredstvi potrebnimi za izplačilo glavnice obveznic Občine Novo mesto v znesku 82,000.000 SIT pokrit z zadolževanjem proračuna v višini 235,003.112 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov – splošni in posebni del ter račun financiranja so sestavni del občinskega proračuna.
Proračuni krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto so sestavni del proračuna Mestne občine Novo mesto.”
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 1998.
Št. 012-83/97-12
Novo mesto, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti