Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1587. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje epidemičnega tremorja – Encephalomyelitis avium, stran 2614.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje epidemičnega tremorja – Encephalomyelitis avium
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pri perutnini pojavil epidemični tremor (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se pri perutnini pojavijo šepanje, drget, ohromitev in pogin ter padec nesnosti.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti veterinarski ambulanti vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadetih živali oziroma trupel poginulih živali.
Strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– omejitev prometa z živalmi;
– prepoved valjenja jajc iz okuženih hlevov;
– dezinfekcijo oseb, ki so prišle v stik z okuženo perutnino;
– dezinfekcijo hlevov, naprav, opreme in predmetov, ki so prišli v stik z okuženo perutnino in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ob kliničnih znakih ugotovi tudi povzročitelj bolezni.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in je od zadnjega kliničnega primera preteklo štiri tedne in ni bilo novih primerov bolezni.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati 7. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-096/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti