Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1580. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje pršičavosti čebel – Acariasis apium, stran 2610.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje pršičavosti čebel – Acariasis apium
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila pršičavost čebel (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če čebele lezejo pred panjem in ne morejo poleteti; če so krila v nepravilnem položaju in se z lahkoto izrujejo iz oprsja čebele.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti Veterinarskemu zavodu Slovenije vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in čebeljim družinam dostop do čebelnjaka.
Strokovni veterinarski delavec Veterinarskega zavoda Slovenije, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– omejitev prestavljanja čebeljih družin, satja s čebelami in zalego;
– zdravljenje čebeljih družin in
– zagotavljanje in vzdrževanje higienskih razmer na napajališčih in v čebelnjaku.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ugotovi povzročitelj bolezni.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in je bila kontrolna preiskava naslednjo zimo negativna.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec Veterinarskega zavoda Slovenije odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
Z uveljavitvijo tega navodila se prenehajo veljati 7., 8., 9. in 10. člen pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužnih bolezni čebel (Uradni list RS, št. 20/92).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-089/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti