Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1574. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje Marekove bolezni – Neurolymphomatosis avium, stran 2606.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje Marekove bolezni – Neurolymphomatosis avium
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila marekova bolezen (v nadaljnjem besedilu: bolezen) pri perutnini in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se pri perutnini pojavijo: neješčnost; potrtost; bledost rože in podbradkov; hiranje, zaostajanje hrane v golši; možna je ohromelost nog, kril in vratu; možne so spremembe na pernatih mešičkih in na očeh.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti veterinarski ambulanti vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali oziroma trupla poginule živali.
Strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– omejitev gibanja in odtujitve živali, razen za zakol;
– prepoved dohlevljanja živali;
– dezinfekcijo oseb, ki so bile v neposrednem ali posrednem stiku s povzročitelji okužbe;
– dezinfekcijo odplak in iztrebkov ter hlevov, naprav in opreme, ki so prišli v stik z okuženimi živalmi in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ob kliničnih znakih ugotovijo značilne pato-anatomske in pato-histološke spremembe.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in ko se po izpraznitvi hlevov opravi dezinfekcija dvakrat v šestih tednih ter ko pri novo vhlevljenih živalih ni kliničnih znakov bolezni.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-83/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti