Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1589. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klostridijskega enteritisa pujskov (KEP) – Enteritis clostridialis porcellorum, stran 2615.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klostridijskega enteritisa pujskov (KEP) – Enteritis clostridialis porcellorum
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavil klostridijski enteritis pujskov (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se pojavi krvava driska pri sesnih pujskih ali poginjanje sesnih pujskov zaradi krvave driske.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti veterinarski ambulanti vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali oziroma trupla poginule živali.
Strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– omejitev prometa, razen živali za zakol;
– dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo okuženega hleva;
– dezinfekcijo predmetov, naprav in opreme, ki so prišli v stik z obolelo živaljo oziroma z živaljo za katero se sumi, da je zbolela in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če je bil ob kliničnih znakih iz rektalnega brisa ali kadavra izoliran tudi povzročitelj in je bil rezultat patološko-anatomske preiskave pozitiven.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in po šestih mesecih ni bilo novih kliničnih primerov, rezultati diagnostičnih preiskav poginjenih sesnih pujskov pa so bili negativni; poleg tega so bili v tem obdobju serološki testi krvi plemenskih svinj in mladic negativni.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati pravilnik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje klostridijskega enteritisa pujskov (Uradni list SRS, št. 28/88).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-098/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti