Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1584. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vrtoglavosti postrvi – Myxomatosis salmonis, stran 2612.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vrtoglavosti postrvi – Myxomatosis salmonis
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila vrtoglavost postrvi (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se pri postrveh poveča pogin, ribe se vrtijo okrog svoje osi in pri tem opisujejo osmice, imajo značilno počrnel repni del telesa, imajo odprte gobce in škržne poklopce.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti Veterinarskemu zavodu Slovenije vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja preprečiti drugim osebam in živalim dostop do ribogojnice.
Strokovni veterinarski delavec Veterinarskega zavoda Slovenije, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– omejitev prometa z ribami, razen z ribami na ledu za konzum;
– redno odstranjevanje poginulih rib;
– dezinfekcijo bazenov, opreme in naprav, ki so prišle v stik z obolelimi ribami in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v ribogojnici.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ob kliničnih znakih in značilni pato-histološki sliki ugotovi povzročitelj bolezni.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in ko pri novo vzrejenih ribah ni kliničnih znakov bolezni, s parazitološko preiskavo pa ni ugotovljen povzročitelj bolezni.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec Veterinarskega zavoda Slovenije odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-093/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti