Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1577. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje paratuberkuloze – Paratuberculosis, stran 2608.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje paratuberkuloze – Paratuberculosis
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pri živalih pojavila paratuberkuloza (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se pri živalih kljub normalnemu apetitu ugotovita kronično hujšanje in trdovratna driska. Značilno je, da iztrebkom ni primešana kri, spremenjena je samo konzistenca; čez čas se pojavijo hladne otekline v medčeljustju.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti veterinarski ambulanti vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali oziroma trupla poginule živali.
Strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– ločitev bolnih živali od zdravih ali od živali, za katere se sumi, da so zbolele;
– omejitev gibanja in odtujitve živali, razen za zakol;
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo objektov, odplak in iztrebkov ter gnojišč;
– dezinfekcijo predmetov, naprav in opreme, ki so prišli v stik z obolelo živaljo oziroma z živaljo, za katero se sumi, da je zbolela in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ob kliničnih znakih ugotovi povzročitelj bolezni.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in ni več novih subklinično ali klinično ugotovljenih primerov ter so rezultati dveh zaporednih seroloških preiskav v razmaku šestih mesecev negativni.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati 22. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-086/97
Ljubljana, dne 29.aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti