Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1579. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje šumečega prisada – Gangraena emphysematosa, stran 2609.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje šumečega prisada – Gangraena emphysematosa
1. člen
To navodilo določa:
– znamenja, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pri parkljarjih pojavil šumeči prisad (v nadaljnjem besedilu: bolezen) in
– natančnejše ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje te bolezni.
2. člen
Na bolezen se sumi, če se pri parkljarjih pojavi pogin preko noči ali če območja z več prečno progastimi mišicami (npr. mišice zadnjih nog, križne mišice in mišice vratu) pod pritiskom šuštijo.
3. člen
Imetnik živali mora takoj sporočiti veterinarski ambulanti vsak sum bolezni in do prihoda veterinarja zavarovati in preprečiti drugim osebam in živalim dostop do prizadete živali oziroma trupla poginule živali.
Strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante, ki ugotovi ali posumi na bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom določiti naslednje ukrepe:
– ločitev bolnih živali od zdravih oziroma od živali, za katero se sumi da je zbolela;
– omejitev gibanja in odtujitve živali;
– omejitev odnašanja in promet z živili, surovinami in odpadki, krmo ter z drugimi predmeti, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen;
– zaščitno cepljenje živali;
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo objektov, dvorišč in pašnikov;
– dezinsekcijo predmetov, naprav in opreme, ki so prišli v stik z bolno živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je zbolela in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
4. člen
Šteje se, da so živali zbolele za to boleznijo, če se ob kliničnih znakih ugotovi povzročitelj bolezni.
5. člen
Šteje se, da je bolezen prenehala, ko so bili opravljeni ukrepi iz 3. člena tega navodila in če je od zadnjega kliničnega primera preteklo 14 dni, živali pa so bile zaščitno cepljene in je bila opravljena končna dezinfekcija.
S prenehanjem bolezni strokovni veterinarski delavec veterinarske ambulante odpravi ukrepe iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo lastnika živali.
7. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati 25. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-088/97
Ljubljana, dne 29. aprila 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti