Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3024. Zakon o finančnih zavarovanjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFZ-UPB2)

Sklepi

3025. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3040. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu
3041. Uredba o preiskovanju pomorskih nesreč
3042. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
3043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
3044. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

3026. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Džedi
3027. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Džedi
3045. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
3046. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Novem Sadu v Republiki Srbiji
3047. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Novem Sadu v Republiki Srbiji

MINISTRSTVA

3028. Pravilnik o parkirni karti
3029. Pravilnik o obliki potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah
3030. Pravilnik o izobrazbi učiteljev v programu pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo

OBČINE

Celje

3031. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golovec

Dobje

3032. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Horjul

3033. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul

Kostanjevica na Krki

3034. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010

Kranj

3035. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil

Ribnica

3036. Sklep o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN 04 – del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu

Rogaška Slatina

3037. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Šempeter-Vrtojba

3038. Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba

Škofljica

3039. Sklep o izdelavi spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti