Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

, Stran 2074
Drugo preklicujejo
Arko Jaka, Dane pri Sežani 110, Sežana, študentsko izkaznico, št. 19493441, izdala Univerza v Ljubljani. gnm-321409 Bazzano Sandro, Balzarro 72, 23012 Castione Andevenno, Italija, dovoljenje za letenje, št. 618, z veljavnostjo od 3. 7. 2010 do 2. 7. 2011, izdajatelja Ministrstva za promet, izdano 2. 7. 2008. gnz-321496 Bednjički Sanja, Škapinova ulica 3, Celje, študentsko izkaznico, št. 01007036, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnc-321473 Beuermann Blaž, Reboljeva ulica 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19460664, izdala Ekonomska fakulteta. gnf-321466 Borger-Gremo d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljubljana, izvod licence GE003253/05169/001 za vozilo s serijsko št. G0304000, veljavnost do 29. 1. 2013. gni-321417 Božnar Špela, Nova vas 55, Zgornja Besnica, študentsko izkaznico, št. 19378188, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnp-321356 Brundula Matej, Rozmanova ulica 20, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 23100724, izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana. gnz-321396 Cerar Anka, Krašnja 52, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 19509103, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnn-321383 Čelić Kemal, Tomšičeva cesta 12, Velenje, licenco, št. 011723, izdano na ime Kemal Čelić s.p., z veljavnostjo od 14. 12. 2007 do 25. 2. 2013, izdajatelj OZS, izdano leta 2007. gnv-321375 Derčar Martin, Obrežje 49, Radeče, digitalno tahografsko kartico, št. 0170500007955010, izdal Cetis d.d. gny-321322 Fabe Filen, Razgled 3, Piran - Pirano, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016436000. gnd-321468 Fendre Gregor, Črešnjevec ob Bistrici 21, Bistrica ob Sotli, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031112000, izdal Cetis Celje. gnr-321404 Ferenc Janja, Kosminova 12, Maribor, študentsko izkaznico, št. 21100237, izdala Fakulteta za družbene vede. gnt-321327 Fink Marko, Čanje 19, Blanca, študentsko izkaznico, št. 63010215, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gno-321357 Fras Katarina, Kidričeva 4a, Kranj, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-321391 Goličnik Miro, Pod gradom 124, Dravograd, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012859000, izdal Cetis Celje d.d. gnu-321476 Grošelj Vesna, Klanec 47d, Komenda, študentsko izkaznico, št. 26109812, izdala Univerza v Ljubljani. gnn-321308 Hoti Mirljinda, Petra Skalarja 6, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 19481938, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gng-321415 Hrovat Armin, Brodnice 2, Rimske Toplice, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet. gns-321378 Jurčič & Co., d.o.o., Poslovna cona A 45, Šenčur, CEMT zvezek - dnevnik, št. 00323/1 (dnevnik za mednarodni prevoz blaga) in CEMT licenco 2011 SLO N.:00323 z oznako 3H. gnj-321312 Karba Jernej, Mariborska 4, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Maribor. gnz-321321 Klanšek Viljem, Brezje 76A, Brezje, študentsko izkaznico, št. 09090271, izdala Univerza v Ljubljani. gnj-321437 Klemenčič Anja, Krka 45, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01008015, izdala Univerza v Ljubljani. gnn-321408 Ko-Trans d.o.o., Muretinci 46 B, Gorišnica, dovolilnico CEMT, št. 00046, oznaka 040/CE, za državo Avstrija. gnh-321493 Kočar Primož, V Zalar 4, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnx-321298 Kokoravec Andrej, Dolnje Ležeče 89, Divača, diploma Srednje elektrotehniške šole Ljubljana, Vegova 4, izdana leta 1990, št. 1587. gnt-321477 Kuzmić Vanja, Pot na Hreše 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19455051, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-321350 Kvas Iztok, Trg Franca Kozarja 16, Hrastnik, študentsko izkaznico, št. 29007301, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnt-321302 LLB d.o.o., Fazanska ulica 4, Portorož - Portorose, licenco, št. GE003584/05279/002, za vozilo z registrsko št. KP ZV-816. gng-321315 Lorkovič Matjaž, Šegova ulica 3, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 63050413, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnc-321494 Lubšina Katja, Mladinska 9, Dobova, študentsko izkaznico, št. 04037801, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. gnu-321326 Miklič Tadeja, Grablovičeva ulica 30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21040591, izdala FDV. gnt-321427 Namar Saša, Godovič 30, Godovič, dijaško izkaznico, izdala Srednja upravno administrativna šola Ljubljana. gnf-321416 Pušnik Mojca, Trobni Dol 13, Šentrupert, študentsko izkaznico, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta Ljubljana, izdana leta 1996/97. gnb-321370 Rajh Aleksandra, Selišči 24, Sveti Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št. 21070609, izdala Fakulteta za družbene vede. gnl-321360 Roto d.o.o., Černelavci, Gorička 150, Murska Sobota, licenco, št. GE002881/03323, za vozilo 002, registrska št. MS E9-708. gni-321313 Roto d.o.o., Černelavci, Gorička 150, Murska Sobota, licenco, št. GE002881/03323, za vozilo z registrsko št. MS A7-214. gnh-321314 Simić Željko, Prečna ulica 6, Pivka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015618000, izdal Cetis Celje. gnr-321379 Slemnik Tadej, Iršičeva 10, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005216000, izdal Cetis d.d., Celje. gnv-321450 Strelec Niko, Skorba 38, Hajdina, preklic potrdila o opravljenem varstvu pri delu. gne-321367 Stritar Špela, Balinarska pot 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19509442, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnm-321334 Šircelj Katja, Javor 42, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18091009, izdala Filozofska fakulteta. gnq-321355 Škorić Helvida, Cerovica 10, Šmartno pri Litiji, preklic spričevala za 4. letnik, obvestila o uspehu na maturi in maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdana leta 2007. gnk-321336 Špelič Emanuel, Parecag 119, Sečovlje - Sicciole, študentsko izkaznico, št. 09051202 ter indeks, št. 09051202, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, leta 2006. gnj-321316 Šustar Tim, Poštna ulica 7b, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani. gnc-321469 Tomazin Katarina, Ulica Pohorskega bataljona 34, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 71090512, izdala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. gnv-321400 Tomaž Prezelj s.p., Zadnikarjeva ulica 3, Ljubljana, potrdilo št. 007846/BGD/38-2-570/2010, izdano 10. 2. 2010 za voznika Branislava Ćulibrka, z veljavnostjo do 9. 3. 2010 in potrdilo št. 007846/BGD38-3-570-2010, izdano dne 10. 2. 2010 za voznika Dragana Plavšića, z veljavnostjo do 9. 3. 2010. gnk-321436 Tomić Slaven, Ulica Emilia Driolia 7, Izola - Isola, preklic certifikata za poklicnega voznika, izdal CPU leta 2008. gnd-321368 Transport Gregor Rojko, s.p., Ljutomerska cesta 45, Gornja Radgona, potrdilo za voznika tujca, na ime Predrag Milošević, izdano dne 8. 8. 2008, pod zaporedno št. 009358/MJ18-4-5065/2008, z veljavnostjo do 31. 7. 2009. gno-321407 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 0558304, za državo Rusija, oznaka države: 643/11. gnq-321405 Vidic Jože, Blanca 37, Blanca, licenco skupnosti, št. 007563, izdano pri OZS, dne 1. 7. 2007, veljavno od 10. 12. 2007 do 10. 12. 2012 in izvod licence skupnosti za vozilo, št. 007563/001, velja od 10. 12. 2007 do 10. 12. 2012. gnt-321402 Vogler Jan, Ulica Jana Husa 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41060291, izdala Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. gny-321497 Zorec Tomaž Mark, Brdnikova ulica 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31080202, izdala Fakulteta za farmacijo. gny-321447 Zupanc Neja, Gornji Dolič 124a, Mislinja, študentsko izkaznico, št. 01009228, izdala Univerza v Ljubljani. gng-321440 Žlahtič Zlatko, Rimska ploščad 13, Ptuj, potrdilo za voznika viličarja, št. 251/88, izdala Ljudska univerza Ptuj, izdano leta 1988. gnc-321394

AAA Zlata odličnost