Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3030. Pravilnik o izobrazbi učiteljev v programu pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo, stran 9202.

Na podlagi šestega odstavka 92. v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi učiteljev v programu pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo
1. člen
Ta pravilnik v povezavi s programom pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo, ki ga je sprejel minister z Odredbo o sprejemu programa pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo (Uradni list RS, št. 73/10), določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji v programu pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo (v nadaljnjem besedilu: program).
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08, 86/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
3. člen
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Učitelji obveznih modulov
1.1. Razvojne značilnosti in psihološke osnove učenja
Učitelj modula razvojne značilnosti in psihološke osnove učenja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija.
1.2. Načrtovanje in izvajanje učnega procesa
Učitelj modula načrtovanje in izvajanje učnega procesa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje pedagogika.
1.3. Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike
Učitelj modula osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike, defektologije, psihologije ali pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija ali pedagogika.
2. Učitelj praktičnega izobraževanja
2.1. Praktično pedagoško delo
Učitelj modula praktično pedagoško delo je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program pedagogike, psihologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje pedagogika, psihologija ali specialna in rehabilitacijska pedagogika.
3. Učitelja izbirnih modulov
3.1. Strategije in metode praktičnega izobraževanja
Učitelj modula strategije in metode praktičnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program pedagogike ali
– univerzitetni študijski program in izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka ali laboranta v vzgoji in izobraževanju ali
– magistrski študijski program druge stopnje pedagogika ali
– magistrski študijski program druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka ali laboranta v vzgoji in izobraževanju.
3.2. Specialne in rehabilitacijske strategije in metode praktičnega izobraževanja
Učitelj modula specialne in rehabilitacijske strategije in metode praktičnega izobraževanja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektologije ali
– univerzitetni študijski program in izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka ali laboranta v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika ali
– magistrski študijski program druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja praktičnega pouka ali laboranta v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
5. člen
Učitelji v programu morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja modulov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-63/2011
Ljubljana, dne 23. avgusta 2011
EVA 2011-3311-0065
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti