Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3033. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul, stran 9204.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 – ZVrt-D, 36/10 – ZVrt-E), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09) in 6. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 5. redni seji dne 18. 8. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
I.
Cene Vzgojno-varstvenih programov v VVE pri OŠ Horjul znašajo mesečno na otroka (znesek v EUR):
I. starostno obdobje               448,80 EUR
II. starostno obdobje               348,32 EUR
kombinirana skupina               400,14 EUR.
II.
Stroški živil znašajo 1,65 EUR na dan na otroka.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga poravna lokalna skupnost zavezanka.
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 koledarskih dni, se ob predložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni zakonodaji dolžna poravnati del cene vrtca, zmanjša za 50 % od osnove, ki jim je določena z odločbo o višini plačila ter zmanjšanja za sorazmerni del vrednosti prehrane.
III.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati vse določbe sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul, sprejete na 27. redni seji dne 15. 7. 2010 (Uradni list RS, št. 63/10 z dne 3. 8. 2010).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011 dalje.
Št. 602-0003/2011-7
Horjul, dne 18. avgusta 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti