Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4431/11 , Stran 2060
Ob-4431/11
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002 objavlja
povzetek
revidiranega letnega poročila za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2010,
s posebnim revizorjevim mnenjem za potrebe obveščanja javnosti. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V skladu z določili pokojninskih načrtov Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana znaša za poslovno leto 2010: 1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02): – obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,75%; – delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 5,52%. 2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem načrtu PN-SK-03): – obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,75%; – delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskem načrtu PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 3,30%. Aljoša Uršič predsednik uprave Peter Krassnig član uprave Poročilo neodvisnega revizorja o povzetkih računovodskih izkazov Uporabnikom javno objavljenega povzetka letnega poročila družbe Skupna pokojninska družba d.d. Priloženi povzetki računovodskih izkazov, ki vključujejo povzetek izkaza finančnega položaja na dan 31. decembra 2010, povzetek izkaza poslovnega izida, povzetek izkaza vseobsegajočega donosa ter prikaz bilančnega dobička za tedaj končano leto, izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d., d.d. za leto, ki se je končalo 31. decembra 2010. V našem poročilu z dne 20. maja 2011 smo o teh računovodskih izkazih izrazili neprilagojeno revizijsko mnenje z odstavkom o poudarjanju zadeve. Ti računovodski izkazi in povzetki računovodskih izkazov ne izkazujejo učinkov dogodkov, ki so se zgodili po datumu našega poročila o teh računovodskih izkazih. Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo mednarodni standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Zato branje povzetkov računovodskih izkazov ni nadomestilo za branje revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d.. Odgovornost poslovodstva za povzetke računovodskih izkazov Poslovodstvo je odgovorno za pripravo povzetkov revidiranih računovodskih izkazov v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002. Revizorjeva odgovornost Naša odgovornost je izraziti mnenje o povzetkih računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (MSR) 810 – Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov. Mnenje Po našem mnenju so povzetki računovodskih izkazov, ki izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d. za leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, v vseh pomembnih pogledih skladni s temi računovodskimi izkazi v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002. Ne da bi izrazili pridržek pa opozarjamo, enako kot v našem poročilu o računovodskih izkazih z dne 20. maja 2011, na prikaz izkaza poslovnega izida, ki vključuje le zneske prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na poslovanje družbe, ne vključuje pa zneskov, ki izhajajo iz naslova sredstev in obveznosti iz finančnih pogodb, katere družba prikazuje v okviru obveznosti iz finančnih pogodbo v izkazu finančnega položaja. Izkaz poslovnega izida je zato potrebno brati v povezavi s pojasnilom 4.3.4.1.8.1 k računovodskim izkazom, ki prikazuje prihodke in odhodke, ki izhajajo iz sredstev in obveznosti iz finančnih pogodb.
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. mag. Simona Korošec Lavrič, univ. dipl. ekon. pooblaščena revizorka Katarina Sitar Šuštar, univ. dipl. ekon. pooblaščena revizorka partner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti