Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

SV 1273/11 Ob-4444/11 , Stran 2069
SV 1273/11 Ob-4444/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1273/11 z dne 18. 8. 2011 je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 10, ki se nahaja v II. nad. stanovanjskega bloka na naslovu Reboljeva ulica 10, Ljubljana, v skupni izmeri 51.07 m2, pri čemer stanovanjska stavba stoji na nepremičninah z ID znakom 1735-601/122-0 in 1735-601/127-0, predmetni nepremičnini pa je že dodeljena identifikacijska številka, in sicer ID znak 1735-3422-8, last zastavitelja Čebulj Aleša na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7. 2011 in dodatka št. 1 z dne 18. 8. 2011 sklenjene z Jamšek Tomažem kot prodajalcem zastavljeno v korist upnika BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 103.500,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost