Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3042. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, stran 9228.

Na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določa najvišja cena proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 65), v podrazredih:
– 36.00 voda,
– 37.00 ravnanje z odplakami,
– 38.00 zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi.
(2) Pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in določene na dan 28. avgust 2011, določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se v primeru povišanja višine stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja lahko poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil.
3. člen
Ta uredba začne veljati 28. avgusta 2011 in velja šest mesecev.
Št. 00713-18/2011
Ljubljana, dne 26. avgusta 2011
EVA 2011-2111-0077
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti