Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3016. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3023. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

3017. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
3018. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2011

OBČINE

Brežice

3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice

Cerkno

3020. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Gorje

Gorenja vas-Poljane

3021. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Trebnje

3022. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

49. Zakon o ratifikaciji Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (MSPDEUMS)
50. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (BATPDM)
51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BHRVTP)
52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (BMNSZ)
53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BMNMCP)
54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov (BRUZKC)

Ministrstvo za zunanje zadeve

55. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije in Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije
57. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Albanije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
58. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
59. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
60. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonije
61. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola, ki spreminja posamezne dele Območnega sporazuma za evropsko radiodifuzno območje (Stockholm 1961)
62. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega sporazuma k Sporazumu o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko in alternativne energije (CEA) na področju znanstvenih raziskav
63. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno samoupravo Republike Makedonije
64. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju
65. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar o gospodarskem sodelovanju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti